Vitaliteitsonderzoek (PMO)

Vitaliteitsonderzoek (PMO)

Waar begint een goede aanpak? Weten hoe je ervoor staat! Dat kan middels onze health check, een gezondheidsscan op individueel niveau. Op organisatieniveau kunnen we ondersteunen in het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie.

Health checks en RI&E geven beiden inzicht. Het is een goede basis om nieuwe interventies of programma’s op te starten, maar het helpt ook in het aanscherpen van initiatieven die al genomen zijn.

Health checks

In een health check (PMO, preventief medisch onderzoek) brengen we de gezondheid en vitaliteit van individuele medewerkers in beeld. Dit doen we aan de hand van de online vragenlijst van TNO, de DIX (duurzame inzetbaarheidsindex) en een leefstijlscan. De uitkomsten van deze vragenlijsten nemen we door met de individuele medewerker in een persoonlijk fitgesprek. De motivatie van de medewerker vormt hierin het uitgangspunt. Hierbij sturen we op gedrag, gedragsverandering en leefstijlaanpassing met langetermijn resultaten.

Samen met de werkgever stellen we een plan van opvolging op. Een plan van opvolging houdt in dat medewerkers met specifieke vragen over hun leefstijl of duurzame inzetbaarheid, door een juiste professional geholpen kunnen worden.

Resultaten

De uitkomsten van alle health checks die bij een organisatie zijn afgenomen, geven de perfecte indicatie van gezondheidsthema’s die leven op de werkvloer. Dat biedt de mogelijkheid om die uitkomsten als start te nemen voor een interventieprogramma. De health checks vormen zo een middel om tot een groter doel te komen: gezondmakende organisaties.

De voordelen van onze aanpak

Het uitvoeren van preventief medisch onderzoek heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Elke medewerker krijgt een goed beeld van diens gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Zowel de privé- als de werkomstandigheden worden meegewogen.
  • Het biedt mogelijkheid om vanuit preventie of amplitie stappen te zetten op de thema’s die voor de individuele medewerker van belang zijn.
  • Een uitgebreid en duidelijk overzicht wat er speelt in de organisatie.

Privacy en communicatie

In het hele proces is de privacy van medewerkers maximaal gewaarborgd. Alleen de betreffende medewerker zelf krijgt inzicht in diens uitkomsten. Ook zorgen we ervoor dat groepsuitkomsten nooit individueel herleidbaar zijn.

In het hele proces nemen we de communicatie op ons. Dat houdt in dat we een campagne opstarten om medewerkers te motiveren om mee te doen. Een uitgebreide (online) introductieworkshop is hier standaard onderdeel van. We zetten alle vragenlijsten uit. Na het invullen hebben medewerkers zelf de mogelijkheid om een fitgesprek in te plannen.

Organisatiescan

De health checks voeren we uit op individueel niveau. Bij meer dan 30 deelnemers ontstaat er een gedetailleerd beeld over de hele breedte van de organisatie. Dit vullen we aan met een organisatiescan, waarbij we nagaan hoe de organisatie scoort op het gebied van beleid en maatregelen. Samen met de uitkomsten van de health checks, ontstaat zo een 360 graden beeld van de organisatie.

RI&E

Het doel van een risico-inventarisatie & -evaluatie is om gezond en veilig te werken. Iets wat jij als werkgever verplicht bent om uit te voeren. Wij ondersteunen in het in kaart brengen van risico’s en het maken van een plan om deze risico’s in te perken of weg te nemen.

Kom met ons in contact