Health check (PMO)

Waar begint een goede aanpak? Weten hoe je ervoor staat! Dat kan middels onze health check, een gezondheidsscan op individueel niveau. Op organisatieniveau kunnen we ondersteunen in het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie.

Health checks en RI&E geven beiden inzicht. Het is een goede basis om nieuwe interventies of programma’s op te starten, maar het helpt ook in het aanscherpen van initiatieven die al genomen zijn.

Health checks

In een health check (PMO, preventief medisch onderzoek) brengen we de gezondheid en vitaliteit van individuele medewerkers in beeld. Dit doen we aan de hand van de online vragenlijst van TNO, de DIX (duurzame inzetbaarheidsindex). De uitkomsten van deze vragenlijsten nemen we door met de individuele medewerker in een persoonlijk motivatiegesprek. De motivatie van de medewerker vormt hierin het uitgangspunt. Hierbij sturen we op gedrag, gedragsverandering en leefstijlaanpassing met langetermijn resultaten.

De uitkomsten van alle health checks die bij een organisatie zijn afgenomen, geven de perfecte indicaties van gezondheidsthema’s die leven op de werkvloer. Dat biedt de mogelijkheid om die uitkomsten als start te nemen voor een interventieprogramma. De health checks vormen zo een middel om tot een groter doel te komen: gezondmakende organisaties.

RI&E

Het doel van een risico-inventarisatie & -evaluatie is om gezond en veilig te werken. Iets wat jij als werkgever verplicht bent om uit te voeren. Wij ondersteunen in het in kaart brengen van risico’s en het maken van een plan om deze risico’s in te perken of weg te nemen.

Kom met ons in contact