Algemene voorwaarden

De opdrachtgever zorgt voor tijdige en adequate informatie die nodig is voor de realisatie van een opdracht.   De voortgang van het project wordt gezamenlijk bewaakt door de opdrachtgever en Incompany Fit.   De uitvoering van de activiteiten zullen worden gedaan door IncompanyFit of partners van Incompany Fit.   De opdrachtnemer verplicht zich tot het […]